Creating a great fragrance composition can be compared to composing an outstanding piece of music.

Wykreowanie wspaniałej kompozycji zapachowej można porównać do skomponowania wybitnego utworu muzycznego.

Fragrance compositions are often referred to as fragrances, fragrance oils, fragrance essences, fragrance, parfume. A fragrance composition is created by combining sometimes even dozens of fragrance chords. This is a real handiwork, which in the hands of an experienced master becomes a work of art. In the world of perfumery, they are the essence of products.


In the art of perfumery we use the nomenclature used in the world of music. Fragrance and music creations are called compositions, they consist of chords and notes, they set a good mood, calm or stimulate. Arcon's fragrance compositions are perfect for all products that should have a captivating, inviting scent to purchase....

W sztuce perfumiarstwa posługujemy się nomenklaturą stosowaną w świecie muzyki. Kreacje zapachowe i muzyczne nazywane są kompozycjami, składają się akordów i nut, wprowadzają w dobry nastrój, uspokajają lub pobudzają. Kompozycje zapachowe Arcon doskonale sprawdzają się we wszystkich produktach, które powinny mieć urzekający, zachęcający do zakupu zapach..

The production of fragrances covers 5 industry areas: