Our inventory includes dozens of tons of compounds that we use on a daily basis to produce our key products: fragrances and food flavors.

W naszych zasobach magazynowych znajduje się kilkadziesiąt ton związków, które na co dzień zużywamy do produkcji naszych kluczowych produktów: kompozycji zapachowych i aromatów spożywczych.

Often these are expensive and hard-to-access chemicals, sometimes even unavailable to companies outside the flavors & fragrances industry. At Arcon, we take advantage of purchasing economies of scale, so we have attractive terms of trade, good pricing and constant contact with suppliers. We offer our partners the opportunity to resell even the smallest amount of often hard-to-access natural and synthetic raw materials.


The gift of creation, the art of composing fragrances, the power to create food aromas - all of this requires enormous knowledge and familiarity with the hundreds of natural and synthetic raw materials we source from our many suppliers around the world.

Dar tworzenia, sztuka komponowania zapachów, moc kreowania aromatów spożywczych – wszystko to wymaga olbrzymiej wiedzy i znajomości setek surowców naturalnych i syntetycznych, jakie pozyskujemy od wielu naszych dostawców z całego świata.