There is no flavor that we would not create for you. The limitation can only be your imagination

Wykreowanie wspaniałej kompozycji zapachowej można porównać do skomponowania wybitnego utworu muzycznego.

Arcon’s food flavors are widely used for a wide range of products, i.e. teas, alcoholic and non-alcoholic beverages, confectionery and bakery products, ice cream and tobacco products.
In order to meet consumer expectations, we are at the stage of implementing new technologies, including natural and BIO flavors, as well as „washedowan” flavors and thermostable flavors.


Arcon offers its customers a range of flavors, refined and perfectly adapted to specific applications in the areas of food, tobacco and lipsticks. We carry out technological studies in which Arcon flavors undergo testing in finished products. This is the path to our mutual success.

Arcon oferuje swoim klientom całą gamę smaków, dopracowanych i idealnie dostosowanych do konkretnych aplikacji w obszarach żywności, wyrobów tytoniowych oraz pomadek. Wykonujemy badania technologiczne, w których aromaty Arcon przechodzą testy w gotowych wyrobach. Jest to drogą do naszego wspólnego sukcesu.

The production of fragrances covers 5 industry areas: